Circunferencia tanxente a unha recta

Persoa autora:
Antonia
Tema(s):
Tanxente
Circunferencia tanxente a unha recta Construir unha circunferencia de radio conocido, tanxente a unha recta r nun punto T dela 1.- Temos a recta r como referencia 2.- Debuxamos un punto T e trazamos a súa perpendicular 3.- Con radio conocido obter o centro e trazar finalmente a circunferencia resultado