Stos z kółek

Użyj przycisku odświeżania w prawym górnym rogu, aby wyczyścić ekran, a następnie przycisku odtwarzania w lewym dolnym rogu, aby wygenerować nowy zestaw kółek. Użyj przycisku pauzy w lewym dolnym rogu, aby zatrzymać tworzenie się kolejnych kółek. Każdorazowe wznowienie tworzenia serii kółek powoduje generowanie ich w innym zestawie kolorystycznym.
Wykorzystałam trik napędzający mechanizm od użytkownika rob: http://www.geogebratube.org/material/show/id/7387