X(51) centroid of orthic triangle

Onderwerp:
Coördinaten

centroid of orthic triangle

X(51) is the centroid of the orthic triangle, formed by the feet A',B', and C' of the altitudes. The barycentric coordinates of this point depend on the lenghts of the sides of the triangle as well as on the angles of the triangle.

zwaartepunt van de hoogtedriehoek

X(51) is het zwaartepunt van de driehoek A'B'C', gevormd door de voetpunten van de hoogtes uit de hoekpunten A, B en C van de driehoek. De barycentrische coördinaten van dit punt worden zowel bepaald door de lengtes van de zijden van de driehoek als door de hoeken.