Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Domein en bereik van een wortelfunctie

Het rode punt kun je verslepen over de grafiek. Op de x-as en y-as wordt bijgehouden welke x- en y-coördinaten voorkomen, dus wat het domein en bereik van functie f is.
Het domein van f is  en het bereik is.
Een wortelfunctie kan natuurlijk een ander randpunt hebben. Bijvoorbeeld de functie heeft (-1, -2) als randpunt:
Het domein van g is  en het bereik is