6.3 Ευθεία με σταθερό συντελεστή διεύθυνσης

Information: 6.3 Ευθεία με σταθερό συντελεστή διεύθυνσης