Geogebra innlevering 3

Figur 1: Brukes til arbeid med setningen om periferivinkler. Figur 2: Brukes til arbeid med geometrisk sted for en rett vinkel og Thales setning.

Til figur 1: flytt punkt A, B og C. Observer hva som skjer med periferivinkel og sentralvinkel. Til figur 2: flytt punkt F, og observer hva som skjer med vinkel DFE. Arbeidsoppgaver til figurene er gitt pÄ eget ark.