Het geijkte vlak oef. 19 p. 18

De punten A, C, G en F liggen op één rechte. Wat kun je zeggen over de ordinaat van deze punten?

Hij is gelijk. Deze rechte ligt evenwijdig met de x-as.

De punten B en C liggen op één rechte. Wat kun je zeggen over de abscis van deze punten?

Hij is gelijk. Deze rechte ligt evenwijdig met de y-as.