Матрицыг матрицаар үржүүлэх

Зохиогч:
Solongo
Матрицыг матрицаар үржүүлэх жишээ
Ямар хэмжээстэй матрицуудыг үржүүлж болох вэ?