Caragol de Pascal

S’anomena lloc geomètric el conjunt de punts que compleixen una mateixa condició o propietat. Construcció del Caragol de Pascal: 1) Prenem un punt P d'una circumferència c i un punt B qualsevol del pla. 2) Tracem la recta tangent a la circumferència c per P. 3) Tracem una recta perpendicular a la tangent anterior que passi pel punt B. 4) Anomenem Q al punt d'intersecció de les dues rectes anteriors. 5) El lloc geomètric dels punts Q del pla que s'obtenen en moure P sobre la circumferència c es diu Cargol de Pascal.
Tasques: 1) Construeix el Cargol de Pascal segons les intruccions anteriors. 2) Què passa amb el lloc geomètric si movem el punt Q? 3) Què passa si el punt queda dins de la circumferència? Observa que si el punt Q pertany a la circumferència s'obté la cardioide.