GRAFI KOTNIH FUNKCIJ

Avtor:
Hana
Vsaka realna funkcija y=f(x) ima svoj graf, torej ga imajo tudi kotne funkcije. Graf predstavlja realno funkcijo y=f(x), zato vsak x (Input) ima natanko en f(x) (Output). Pri kotnih funkcijah je x (Input) kot v radianih (zakaj ne v stopinjah???), kaj pa je y (Output)?