Traient suc d'un tetràedre

Material per al taller del C2EM Traient suc d'un tetràedre. Què hauríem fet amb el GeoGebra l'any 1983?. En aquest llibre de GeoGebra hi ha algunes modificacions respecte el que es va fer servir en el taller. S'analitza, s'estudien els continguts i s'actualitza tecnològicament un treball de recerca que van fer Joan Bertomeu, Lluís Borràs, Lluís Caballol, Maria Gas i Àngels Miralles, alumnes de COU de l'Institut de Tortosa durant el curs 1982-83. El treball va obtenir un premi CIRIT de la Generalitat de Catalunya (convocatòria de 1983)
Traient suc d'un tetràedre