algebraiczne03

Wartość liczbowa wyrażenia algebraicznego