Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

exponentiele functie: de g verandert.

Je ziet hier de grafiek van een exponentiële functie. Je kunt de waarde van g veranderen door de schuifknop te bewegen. Onderzoek de grafiek bij een veranderende waarde van g. Let hierbij goed op het snijpunt van de grafiek met de y-as.