1.2 Ensimmäisen asteen epäyhtälö

Funktion merkki
Etsi sellaiset vakion [math]a[/math] arvot, jolla piste (2,3) on kuvaajan [br][br][math]y=ax+2a+2[/math][br][br]alapuolella.

Information: 1.2 Ensimmäisen asteen epäyhtälö