Bollen fritt fall (sträcka-tid-graf)

Författare/skapare:
eugen_mihailescu
En boll kastas i låg hastighet i riktning mot marken från ett högt stup. Efter en stund har luftmotståndet gjort så att bollen faller med konstant hastighet