Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Транслација на точка и отсечка

Со дадениот аплет можеш да научиш како се врши транслација на точка и отсечка. Кликнувај на празните квадратчиња и обиди се да ја осознаеш постапката.