Транслација на точка и отсечка

Со дадениот аплет можеш да научиш како се врши транслација на точка и отсечка. Кликнувај на празните квадратчиња и обиди се да ја осознаеш постапката.
1. Како се добива сликата А1 на точката А? 2. Како се добива сликата на отсечката АВ?