Un rectangle que enrajola el pla... amb hexàgons!

Qualsevol rectangle enrajola el pla. Això és obvi, ho veiem a diari. Però es pot dissenyar un rectangle de manera que els que enrajolin el pla siguin hexàgons. Es tracta de trobar amb GeoGebra les proporcions d’aquest rectangle.

Agraïments al Marià Cano Santos (@mcanosan) que ens va proposar el problema a twitter.

Image