Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Saps dir-me quants políedres regulars hi ha? Ho descobrim?

Aquest document pot servir per entendre quants políedres regulars existeixen i el perquè. En el següent vídeo s'explica i el document de GeoGebra següent és el document utilitzat per fer el vídeo que podràs modificar i comprovar el què s'explica.
1.-Escull el nombre de costats que tindran les cares del políedre, des de dos fins a 10. 2.-Fes girar el punt vermell en sentit de la fletxa i aniran apareixent les diferents cares que podràs plegar en un vèrtex en comú. 3.-Quan tinguis més de dues cares apareixerà un botó “animació” per plegar les cares o utilitza el punt lliscant. Fes aquets passos successius fins a les cares en forma de decàgon.
Respon a les següents preguntes a la llibreta: 1.-Selecciona les cares amb 1 o 2 costats. Pots generar un políedre? Perquè? 2.-Selecciona les cares amb tres costats, triangles equilàters. Un cop gires el punt i generes dues cares, es pot generar un políedre? Perquè? 3.-Amb tres cares triangulars es pot formar un políedre? Perquè? 4.-Saps com es diu el políedre? Quantes cares té? I arestes i vèrtex? 5.-Amb quatre cares triangulars es pot formar un políedre? Quina figura formen aquets quatre triangles? 6.-Saps com es diu el políedre que genera? Quantes cares té? I arestes i vèrtex? 7.-Amb cinc cares triangulars es pot formar un políedre? 8.-Saps com es diu el políedre que genera? Quantes cares té? I arestes i vèrtex? 9.-Amb sis cares triangulars es pot formar un políedre? Sabries dir el perquè? 10.-Selecciona les cares amb quatre costats, quadrats. Un cop gires el punt i es generen dues cares, es pot crear un políedre? Perquè? 11.-Amb tres cares quadrades es pot formar un políedre? 12.-Suposo que aquesta figura no és difícil de saber com es diu? Quantes cares té? I arestes i vèrtex? 13.-Amb quatre cares quadrades es pot formar un políedre? Sabries dir el perquè? 14.-Selecciona les cares amb cinc costats, pentàgon regular. Un cop gires el punt i es generen dues cares, es pot crear un políedre? Perquè? 15.-Amb tres cares pentagonals es pot formar un políedre? 16.-Sabries dir-me com es diu? Quantes cares té? I arestes i vèrtex? 17.-Amb quatre cares pentagonals es pot formar un políedre? Sabries dir el perquè? 14.-Selecciona les cares amb sis costats, hexàgon regular. Un cop gires el punt i es generen dues cares, es pot crear un políedre? Perquè? 15.-Què passa quan tens tres cares hexagonals? es pot formar un políedre? 14.-Ara selecciona les cares amb set, vuit, nou i deu costats, polígons regulars. Un cop gires el punt i es generen tres cares, es pot crear un políedre? Perquè? (en cas que no sàpigues encara el perquè, utilitza la casella d’angles). FINALMENT. Quants polígons regulars has trobat? i com són les seves cares?, nombre de cares?, nombre d’arestes? i de vèrtex? (Et podries ajudar d’una quadrícula per deixar-ho ben clar.)

Un vídeo sobre els poliedres

Aquí hi trobareu un vídeo del programa Quèquicom? que mostra algunes idees interessants sobre els poliedres.