Oefening 48, blz. 107 - Vliegtuig

Auteur:
ads
Een vliegtuig A vertrekt vanop de startbaan met een snelheid van 5 km/minuut in de richting volgens de vector (2,-2,1) met in de oorsprong het vertrekpunt van dit vliegtuig A. Op hetzelfde moment bepaalt de verkeerstoren de positie van een tweede vliegtuig B in het punt P (-20,-15,10) dat met een snelheid van 15 km/minuut vliegt in de richting volgens vector (8,-4,-1). De coördinaten zijn in km t.o.v. een orthonormaal assenstelsel gegeven en de snelheden zijn constant gedurende enige tijd. 1) a) Wanneer benaderen de vliegtuigen elkaar het dichtst? b) In welke punten bevinden ze zich dan? 2) Wordt de veiligheidsafstand van 20 km op elk moment gerespecteerd?