Evenwijdige en snijdende rechten

Opmerking: de afkorting RMK staat voor RechterMuisKnop 1. Teken een rechte a. (KNOP 3 => Rechte door twee punten en RMK => Label tonen aanvinken) 2. Teken een rechte b die evenwijdig is met de rechte a. (KNOP 4 => Evenwijdige rechte en RMK => Label tonen aanvinken) 3. Teken een rechte c die de rechte a snijdt. (KNOP 3 => Rechte door twee punten en RMK => Label tonen aanvinken) 4. Duid het snijpunt van a en c aan en noem het S. (KNOP 2 => Snijpunt(en) van twee objecten en RMK => Naam wijzigen) Nu jij Teken de rechten a, b en c in drie verschillende kleuren als je weet dat a en b evenwijdig zijn en c de rechte a snijdt. Teken een punt A en een rechte m die niet door A gaat. Teken door A alle mogelijke rechten die evenwijdig zijn met m en geef die rechte(n) een naam.