Ongelijkheden

Auteur:
F.Fidelis
Ongelijkheden onderzoeken Vanaf de 3e leer je om kwadratische ongelijkheden te onderzoeken. Speel met de variabelen om te kijken wat er gebeurt. Wanneer is f(x) kleiner dan g(x)?
Wat kan je zeggen over de positie van de zwarte lijn ten opzichte van de blauwe lijn? Verander p en q zodanig dat er een horizontale lijn ontstaat, als je nu a gaat veranderen wat gebeurt er dan met de snijpunten a en b en dus met de oplossing van de ongelijkheid? Wanneer is de oplossing bijna maximaal?