Z-Test gemiddelde

Opgave

In een grote stad wordt onder de hele studentenpopulatie een leestest gehouden (gemiddelde score van 100 punten en een standaardafwijking van 12 punten). In een bepaalde school behaalde een steekproef van 55 studenten een gemiddelde score van 96 punten. Is de gemiddelde score van de steekproef significant lager dan de gemiddelde score van de hele studentenpopulatie?

Probeer het zelf...

Instructies

1. Open the tab Statistiek.
2. Kies de Z Test gemiddelde als test uit de drop-down lijst.
3. Typ als Nulhypothese , het gemiddelde van de hele studentenpopulatie.
4. Selecteer als Alternatieve Hypothese de optie .
5.In het deel Steekproef typ ,  standaardafwijking , en omvang van de steekproef .
6.Controleer het deel Resultaat om de relevante parameterwaarden van je test te interpreteren.
Opmerking: GeoGebra berekent automatisch de standaardfout van het gemiddelde (SE), de z-score (Z) en de overeenkomstige waarschijnlijkheid, gebaseerd op een normale verdeling (P).