Side 18 - Primtal og sammensatte tal

Opløs i primfaktorer i GeoGebra
I GeoGebra kan man skrive et tal og få GeoGebra til at opløse det i primfaktorer.[br]Værktøjet, man skal bruge, kan du se her [icon]/images/ggb/toolbar/mode_factor.png[/icon][br]Nederst på siden er der en video, der viser, hvordan man gør i GeoGebra.[br][list][*]Skriv et tal på linjen og tryk på knappen.[br][/*][*]Prøv først med tallet 30 og bagefter med tallet 27. [br]Forklar de to måder at skrive primfaktoropløsningen på.[/*][*]Prøv til sidst med 36.[br]Forklar fx ved at skrive primfaktoropløsningen på en ny måde, hvorfor primfaktoropløsningen må give 36.[/*][/list]

Side 39 -Tegn figurerne i et geometriprogram

Du kan enten tegne figurerne fra bunden i det øverste GeoGebravindue, eller justere på de figurer, der allerede er tegnet længere nede på siden.
[b][color=#45818e]1.[/color][/b] En firkant, hvor det tal, der viser omkredsen, er dobbelt så stort som det tal, der viser arealet.
[b][color=#45818e]2.[/color][/b] En trekant med højden 6 cm og arealet 12 cm[sup]2[/sup].
[b][color=#45818e]3.[/color][/b] En ligesidet trekant med et areal mellem 14 cm[sup]2[/sup] og 16 cm[sup]2[/sup].
[b][color=#45818e]4.[/color][/b] En stjerne, der er sammensat af et kvadrat i midten og 4 kongruente ligebenede ligebenede trekanter. [br]Figurens samlede areal skal være mellem 10 cm[sup]2[/sup] og 14 cm[sup]2[/sup].
[b][color=#45818e]5.[/color][/b] En firkant med samme tal for omkreds og areal.

Side 54 - Hvilken brøk er størst?

[list][*]Træk i skyderen, så linjen bliver inddelt i mindre stykker, der passer med en af brøkerne.[br][/*][*]Hiv punktet på plads. [/*][*]Gentag med det andet punkt.[/*][*]Tjek om du har placeret punkterne rigtigt på linjen.[/*][/list]

Side 67 - Samme omkreds eller areal

Træk i punkterne, indtil du tror, at de forskellige figurer har cirka samme omkreds.[br]Tjek ved at trykke på knappen.
Træk i punkterne, indtil du tror, at de forskellige figurer har cirka samme areal.[br]Tjek ved at trykke på knappen.

Side 80 - Forhåndsviden - Koordinater og punkter

Side 109 - Opgave 1 - Lav pindediagram over temperaturer

[list][*]Indskriv temperaturerne i de orange celler i regnearket.[br][/*][*]Marker alle cellerne ved at holde venstre knap nede og trække.[/*][*]Vælg dette værktøj [icon]/images/ggb/toolbar/mode_onevarstats.png[/icon][br][/*][*]Gå op og klik, hvor der står "Histogram", og vælg i stedet stolpediagram.[/*][*]Du kan få vist en tabel ved at trykke på tandhjulet og sætte flueben ved "Tabel".[br][/*][*]Du får vinduet til at forsvinde ved at klikke på tandhjulet igen.[/*][*]Du kan også få vist en masse deskriptorer ved at klikke på den knap, hvor der stå[math]\sum[/math]x[/*][*]Træk lidt i linjerne mellem de forskellige vinduer, til du kan se det hele.[/*][/list]

Information