Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Kąty odpowiadające

Dwie proste równoległe a i b zostały przecięte trzecią prostą c. Powstałe kąty GCB i CFE to przykład kątów odpowiadających. Zmień położenie punktu A, B, D lub E. Obserwuj miary kątów odpowiadających. Co zauważyłeś? Znajdź inne pary kątów odpowiadających.