Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Zatikako funtzioa

1. ariketa
Funtzio honen grafikoa egiteko, bi funtzio hartu ditugu: bata, parabola baten zatia da eta, bestea, zuzen batena. x < 2 denean, y = x² parabola x > 2 denean, y = 2 zuzena 1. Mugitu A eta B puntuak. Zer gertatzen da x=2 denean? Zer balio hartzen du funtzioak puntu honetan? Zalantza izanez gero, hartu zeuk erabakia. 2. Idatzi funtzio honen adierazpen analitikoa, zeure erabakia kontuan izanda.