Introduktion til differentialregning

Opgave 5 a) Find grafens 'hældning' i det punkt, hvor x = x0 ved at trække i de to markerede punkter på grafen.