Construcció d'un triangle i càlcul de l'àrea

Els costats a i b d'un triangle fan 6 cm i 10 cm respectivament. Dibuixa el triangle si l'angle comprés entre a i b fa 60 graus. -Tracem un segment de longitud igual a la del costat a. -Ens posem a sobre del segment i li posem el nom (botó dret ratolí, canvia de nom) -Tracem el segment de longitud igual a la del costat b i li posem el nom. -Amb la fletxa "mou" el costat b, per separar-lo del costat a -Hi dibuixem a sobre l'angle conegut: marquem un punt del costat a i indiquem sentit antihorari, introduint l'amplitud de l'angle. -Amb la fletxa "mou" el costat b fins que passi pel punt d'obertura de l'angle (esborrem després aquest punt) -Unim els dos extrems que han quedat lliures amb l'opció "segment" -Dibuixem el polígon amb l'opció "Polígon" -Mesurem l'àrea