Тойргийн талбай

Зохиогч:
Уранцэцэг
Тойргийн талбайн дүрслэл
Тойрог талбайг олох