Forslag til progression

Forfatter
btkr

Faser i forløbet

Her et forslag til, hvordan man kan arbejde med GeoGebra MesterSKAB i et forløb:
  1. Inspiration Kig på flag, mønstre og flotte figurer på nettet, skolen i lokalområdet, og bøger eller lign.
  2. Kopiere gode idéer Lad eleverne forsøge at bruge GeoGebra til at kopiere nogle af de ting fra inspirationsfasen, de synes godt om.
  3. Lave sit første udkast Eleverne kan enten arbejde i grupper eller idividuelt. Hver gruppe laver deres første udkast til et flag. De kan enten gå meget systematisk til værks og udarbejde skitser og lign. De kan dog også blot gå intuitivt til værks og blot konstruere løse i GeoGebra og løbende justere i konstruktionen, som de synes.
  4. Pitstop Her kan indlægges et feedbackloop, hvor hver gruppe får tilbagemeldinger på deres første udkast med henblik på, at de efterfølgende finpudser eller helt ændrer deres første udkast. Man kan kigge på centralt stillede kriterier til konkurrencen, og i hvilken grad de er opfyldt. Her kan eleverne sagtens inddrages i at vurdere, i hvilken grad kriterierne er opfyldt. Derudover kan man kigge mere æstetisk på de forskellige flag, og lave en tilbagemelding, der bunder mere i den enkeltes smag. Pitstop kan organiseres på flere måder. Man kan tænke i responsgrupper og lave sparringen mere decentralt. Man kan også vælge en mere traditionel model, hvor hele klassen ser hinandens flag fælles. En helt anden tilgang kunne være at lave noget fernisering, hvor man går rundt og ser hinandens flag og skriver stikord til de forskellige flag, som bagefter overleveres til skaberne af flaget. Alle de forskellige muligheder har forskellige fordele og ulemper og er meget afhængige af klassesammensætningen.
  5. Justere sit udkast Efter første feedbackrunde går grupperne tilbage og arbejder videre med deres flag med de nye inputs som inspiration. Man kan vælge at have flere pitstops undervejs og bruge dem som en løbende sparring. Man kan også nøjes med et enkelt. I denne fase bliver det tydeligt, om de enkelte grupper er blevet klædt fornuftigt på af feedbacken, eller om de går i stå. Et pitstop har til formål at gøre bilen klar til den videre køretur, så hvis bilen ikke kan køre videre efter pitstoppet, har det ikke fungeret optimalt. At give god feedback og sparring er en svær øvelse, der kræver en del træning, og der kan være meget god undervisning i at snakke om, udbyttet af feedbacken som en del af forløbet. Det kan være en værdifuld investering på sigt.
  6. Præsentation Når elevernes produkter på et tidspunkt er så langt, at de kan anses som færdige, eller man er så tæt på deadline, at man er nødt til det, kan man lave en sidste præsentation. Her kan nogle af ideerne til organisering fra pitstoppet også bruges. Som en del af præsentationen kan klassen vælge, hvilket flag, de vil gå videre med, og det er derfor vigtigt, at alle elever har haft mulighed for at give deres besyv med i den beslutning. Man kan evt. give en sidste feedback i forhold til en sidste finpudsning af flaget.
  7. Lave klassens endelige flag Det endelige flag udarbejdes enten af gruppen selv eller som en fælles proces. Her kan det være en god ide at tænke i, at det endelige flag skal stå, som man vil have det skal se ud på flaget. Husk derfor at fjerne hjælpelinjer og overflødige punkter, bogstaver og lign. Der er i kapitlet med inspiration en video, der kommer med gode råd til den endelige finpudsning.
  8. Lave video om flaget Elever laver en præsentationsvideo til deres flag, hvor de fx beskriver centrale konstruktioner, GeoGebrateknikker og matematisk indhold.