Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

MAdibuixar_triangles en posició de Tales (ARC)

Determinació de triangles en posició de Tales 1. El triangle A, B i C es pot canviar de forma desplaçant aquests vèrtexs. 2. Seleccioneu alternativament ( NO ho feu alhora) les tres opcions que us dóna el programa i observeu com es construeix un segon triangle, aquest també el podeu modificar desplaçant un dels vèrtexs. Contesteu les preguntes corresponents del qüestionari.