Pythagoras puzzel 1

We hebben een rechthoekige driehoek. Wat stel je vast als we de oppervlakten van de vierkanten op de rechthoekszijden optellen (samenvoegen) ?
1. Versleep de puzzelstukken van de vierkant op de grootset rechthoekszijden 2. Versleep de puzzelstukken van de vierkant op de kleinste rechthoekszijden ==> Wat stel je vast ? ==> Probeer eens of dit of geldig is wanneer we de zijden van de driehoek langer/korter maken ?