Kada i gdje će se automobili sresti?

Autor:
nedeljko
Dva automobila igračke gibaju se jedan ususret drugome stalnim brzinama. Njihove brzine možete mijenjati pomoću klizača v1 i v2. Pokrenite animaciju. Nakon što ona završi, kliknite na potvrdni okvir pokaži točku, a zatim na potvrdni okvir pokaži početne točke. Sada pomoću crvene ili plave točke možete izmjeriti gdje će se automobili sresti. Kliknite na dugme kojim animaciju možete vratiti na početak i ponovite ovaj postupak nekoliko puta za različite brzine.
Napišite jednadžbe gibanja pomoću kojih možete predvidjeti mjesto na kojemu će se automobili sresti i zatim ga testirajte za različite brzine. Opisanim postupkom izmjerite položaj gdje su se automobili sreli i provjerite slaže li se to s postavljenim modelom.