Título para compartir en Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Paulo Porta. Teorema de Pappus 2 (sobre cónica)

Dadas dúas rectas e tres puntos calquera en cada unha delas, se unimos cada punto dunha recta aos da outra, estas unións crúzanse en tres puntos que están en liña recta. Comprobar a propiedade movendo calquera dos puntos-guía (exteriores á curva)