Producte de dues Matrius

Autor:
jvigata1
Tema/es:
Matrius
Aquest applet vol ajudar a entendre el producte de matrius. Com funciona? D'entrada amb les barres de desplaçament de dalt a l'esquerra, es poden definir les dimensions de les dues matrius. Si les dues matrius no es poden multiplicar... bona part de la construcció no es mostra. Amb el botó de nombres aleatoris, podem posar-hi nombres a l'atzar, i amb la barra que queda sota, podem fer-los més petits o més grans. Amb el botó "altres valors", podem crear un exercici nou, canviant els valors actuals per uns altres. Amb el botó mostra desenvolupament, podem veure d'on surt el resultat.
Un cop tenim dues matrius que es poden operar, ens apareix el resultat a la dreta. Just damunt de la "matriu resultat", i a la seva esquerra, hi ha unes barres de desplaçament que permeten de seleccionar l'element de la matriu que volem "veure d'on surt". Es marca amb la cel·la el fons de color rosa. Igualment se'ns ensenya la filera de la matriu A de color lil·la, i la columna de la matriu B, de color groc. Si movem la barra de desplaçament vermella de punts, podrem veure com es mouen els punts de la filera seleccionada d'A ,viatgen en un vehicle ratllat, per acabar embolcallant els seus elements corresponents de la columna de B i indicar quines operacions s'estan fent. Els diferents productes, finalment s'han de sumar per tal d'obtenir l'element desitjat.