Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Producte de dues Matrius

Aquest applet vol ajudar a entendre el producte de matrius. Com funciona? D'entrada amb les barres de desplaçament de dalt a l'esquerra, es poden definir les dimensions de les dues matrius. Si les dues matrius no es poden multiplicar... bona part de la construcció no es mostra. Amb el botó de nombres aleatoris, podem posar-hi nombres a l'atzar, i amb la barra que queda sota, podem fer-los més petits o més grans. Amb el botó "altres valors", podem crear un exercici nou, canviant els valors actuals per uns altres. Amb el botó mostra desenvolupament, podem veure d'on surt el resultat.