Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Àrea i perímetre del rectangle (1)

Movent el punt "base" pots obtenir diferents rectangles . Indica l'àrea i el perímetre de cadascun d'aquests rectangles movent els punts "àrea" i "perímetre", respectivament. Els rectangles d'igual perímetre tenen igual àrea?