Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Spiegeling van een veelhoek met coördinaten oefn. 2

a)Teken in het assenstelsel de driehoek ABC met hoekpunten A(0,1), B(2,3) en C(4,-3). b) Teken het beeld A’B’C’ van ABC door de spiegeling om de x-as. c) Teken het beeld A’B’C’ van ABC door de spiegeling om de y-as. d) Wat zijn de coördinaten van de hoekpunten na de spiegeling om de y-as? Vul in.