Комп. на 2 ос. сим. с успор. оси

Topic:
Geometry
Този аплет илюстрира композицията на две осеви симетрии с успоредни оси. Свободните точки, които могат да се местят, са нарисувани с отворени кръгчета. Това са върховете на зеления триъгълник, точките и , които определят оста на първата симетрия и точката , която определя оста на втората симетрия.