Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Kopie materiálu Čo už vieme o trojuholníku? - zskomsab

Opakovanie poznatkov o trojuholníku, pomenovania a umiestnenia jednotlivých vrcholov, strán a uhlov.
Pomocou zaškrtávacích políčok a pohybu bodov je možné názornejšie pochopenie umiestnenia a pomenovania základných prvkov trojuholníka.