Lineární funkce s absolutní hodnotou

Graf lineární funkce s absolutní hodnotou v závislosti na koeficientech a, m, n

- pomocí posuvníků měňte koeficienty a, m, n ve funkčním předpisu funkce - pozorujte změny grafu