Sannolikhet: påsen med kulorna

Författare/skapare:
Mathias Börjesson, Robert Fant
Område(n):
Sannolikhet

I en påsen ligger det en massa kulor. Din uppgift går ut på att ta reda på hur stor sannolikhet det är att man (slumpmässigt) drar upp en kula med en speciell färg. Sannolikheten beräknas med hjälp av ta antalet kulor av en färg delat med antalet kulor totalt i påsen. exempel: Det finns 3 gula kulor i påsen. Totalt finns det 10 kulor i påsen. alltså... 0,3 motsvarar 30% Svar: Alltså det är 30% chans att man drar en gul kula (när det är 10 kulor i påsen). Nedan kan du testa genom att fylla i rutorna..... Om du svarar rätt så visas texten "Rätt!"