Snells lag

Författare/skapare:
Glenn Wo
Vi visar att Snells lag ger kortast tid för ljuset att passera från punkt A till punkt B. Vänstra fönstret: x-axeln symboliserar gränsen mellan två material. Materialet ovanför x-axeln har brytningsindex n1, det nedanför x-axeln har brytningsindex n2. Du kan justera värdena på dessa genom att dra i dem. Genom att dra i punkten C där ljusstrålen träffar gränsen mellan materialen ändras infalls- och utfallsvinkeln. Därmed ändras värdena för n1sin(a1) och n2sin(a2). Högra fönstret: D visar hur lång tid (mätt i någon godtycklig tidsenhet) ljusstrålen behöver för att gå mellan A och B via C. Punkten E är punkten där kortaste tiden är. Genom att variera C ser vi att Snells lag är uppfylld där ljusstrålen tar kortast tid (D sammanfaller med E) (OBS upp till numerisk avrundning i programmet åtminstone)