Bassin i Atriumgården

Forfatter
Anders
Nedenfor ses en model af bassinet i Atriumgården, som er ved at blive fyldt op med vand. For at få en idé om, hvor lang tid pedellen skal lade vandet løbe, kan man enten observere hele forløbet ved at fylde bassinet op og tage tid, men det kan godt blive en kedelig affære, eller man kan lave matematik.
Bassinet bliver som regel fyldt op til skillelinjen mellem den "skrå" væg og den lodrette væg. Prøv nu at se, om I kan komme op med en strategi til, hvordan I kan regne den tid ud, som det tager at fylde bassinet med vand. Spørg derefter jeres lærer om målematerialer, så I kan få nogle tal at arbejde med.