Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Problem połączonej pracy dwóch robotników

Na bocznych osiach zaznaczona jest czas pracy pojedynczych robotników. Na osi pionowej można odczytać w jakim czasie daną pracę wykonają pracując razem.