Semblança entre àrees i perímetres

Autor:
jcampos
Raó de semblança entre perímetres i àrees.
Crear un triangle de 4 unitats de costat
 • Menú / Eines / Eines de polígons / Polígon Regular
 • Primer punt sobre l'origen de coordenades
 • Segon punt sobre (0,4)
 • Vèrtexs: 3
 • per defecte s'anomenarà Polígon1
Calcular el perímetre del triangle anterior (Polígon1)
 • Menú / Eines / Eines de mesura / Longitud, perímetre o distància
 • Seleccionar el triangle
Calcular l'àrea del triangle anterior (Polígon1)
 • Menú / Eines / Eines de mesura / Àrea
 • Seleccionar el triangle
Fer un triangle semblant amb raó de semblança = 3
 • Mirar què és una: homotècia
 • Entrada: O=(-6,0)
 • Menú / Eines / Eines de transformacions geomètriques / Homotècia
 • Seleccionar el triangle original
 • Seleccionar el punt O
 • Nombre: 3
 • per defecte s'anomenarà Polígon1'
Calcular el perímetre del triangle anterior (Polígon1') Calcular l'àrea del triangle anterior (Polígon1') P1: Quina relació hi ha entre els perímetres? P2: Quina relació hi ha entre les àrees?