Pes alumnes 4t ESO

Dades del pes d'alumnes de 4t ESO per a fer l'anàlisi estadístic