A8. La ferramenta "Recta perpendicular"

Dibuixa una recta anomenada "s" perpendicular a la recta "r" que passe pel punt "P" Dues rectes secants són perpendiculars si defineixen 4 angles rectes. 1r. Activeu la ferramenta "Recta perpendicular" Toolbar Image i a continuació cliqueu la recta "r" i el punt "P". 2n. Anomeneu "s" a la recta perpendicular. Les dues fletxes semicirculars situades en la part superior dreta de la finestra gràfica permeten reinicialitzar l’activitat. Si l’activitat està correcta tindreu 10 punts de forma automàtica.