Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Homografische functie

Vul het functievoorschrift voor de teller t(x) en de noemer n(x). Deze applet berekent de nulpunten van de teller en de noemer en geeft het functievoorschrift van de asymptoten.
Gaat er steeds een verticale asymptoot door het nulpunt van de noemer? Zijn de nulpunten van de teller t(x) dezelfde als de nulpunten van de rationale functie f(x)?