בניית משולש חופף לפי צ.צ.צ.

material.authors
nurit hadas
בפעילות תבנו משולש חופף למשולש נתון לפי משפט חפיפה צ.צ.צ
בנו משולש נוסף שאורכי צלעותיו כאורכי הצלעות של משולש הקישו על הסמלToolbar Image ושרטטו מ קטע שאורכו כאורך הצלע בנו באמצעות מעגלים בעלי רדיוס נתון את שתי הצלעות האחרות של המשולש כך שתהיינה שוות באורכן לצלעות של במקום לשרטט את הצלעות האחרות באמצעות הסמל Toolbar Image אפשר להקיש על הסמל Toolbar Imageולשרטט את המשולש שהתקבל גררו את קדקודי משולש ובדקו אם המשולש ששרטטתם נשאר חופף לו. הסבירו נסו לשנות את המשולש שהתקבל על-ידי גרירת קדקודיו. האם הצלחתם? הסבירו