Grau del polinomi i fita dels punts de tall amb una recta

Activa la casella de les equacions per veure la recta i l'equació implícita. Si les actives alhora, podràs veure una tercera equació, que és el resultat de la substitució de la recta en la primera equació polinòmica. Un cop les tres estan activades, observa com la fita del nombre de punts de tall, és igual al grau del polinòmi.