Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Samband mellan exponentialfunktionens graf och konstanter

Samband mellan utseendet av grafen till exponentialfunktionen y = C*a^x och dess värde på konstanterna C och a